Læs et eksternt regneark

1 post / 0 new
logistikekspert
Læs et eksternt regneark

Dim EksterntRegneark As Workbook
Set EksterntRegneark = Workbooks.Open("C:\mappe\filnavn.xls", True, True) 'Kun til læsning

msgbox EksterntRegneark.Worksheets("Ark1").Range("A1").value

EksterntRegneark.Close False ' luk det eksterne regneark uden at gemme.

Kontakt Logistikkonsulenten - optimering af virksomheder siden 2006. Logistik, økonomiweb, datahåndtering og -konvertering.

HelePlanter.dk - debat om den plantebaserede livsstil.