Excel dropdown lister

1 post / 0 new
logistikekspert
Excel dropdown lister

En simpel metode i Excel 2007: Data -> Datavalidering -> Tillad: Liste -> Kilde: =$A$5:$A$8 -> "OK"

Det antages at listedata er i A5:A8

Andre resourcer:

http://www.mrexcel.com/forum/showthread.php?t=94813

Kontakt Logistikkonsulenten - optimering af virksomheder siden 2006. Logistik, økonomiweb, datahåndtering og -konvertering.

HelePlanter.dk - debat om den plantebaserede livsstil.